Oxycell

Znany amerykański lekarz, dr Maoshing, specjalista zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi możliwości przedłużenia życia, w swojej książce „Sekrety długowieczności czyli jak żyć 100 lat” pisze:

„…Reishi, shitake i maitake mają niezwykłe właściwości odmładzające… zawierają one naturalne polisacharydy, sterole, kumaryny, witaminy, minerały i aminokwasy, które pobudzają system immunologiczny, obniżają cholesterol, regulują poziom cukru we krwi, chronią przed wirusami i nowotworami…

Spis rozdziałów

 1. Wstęp
 2. Występowanie i nazewnictwo
 3. Historia stosowania reishi we wspomaganiu leczenia i proflaktyce
 4. Substancje farmakologicznie czynne
 5. Lecznicze działanie zarodników grzyba Reishi
 6. Grzybki Reishi jako adaptogeny
 7. Grzybki Reishi a układ odpornościowy
 8. Grzybki Reishi a choroby nowotworowe
 9. Reishi we wspomaganiu leczenia chorób sercowo-naczyniowych
 10. Zastosowanie reishi we wspomaganiu leczenia cukrzycy
 11. Grzybki Reishi a inne schorzenia
 12. Efekty odmładzające Reishi
 13. Rola Reishi w odtoksycznianiu organizmu
 14. Sposób użycia Reishi
 15. Bezpieczeństwo stosowania Reishi
 16. Rola aceroli i zielonej herbaty w przyswajaniu Reishi
 17. Efekt synergistyczny
 18. Maitake – zwany „tańczący grzyb”
 19. Shitake (Twardziak Jadalny) znany również jako „Dalekowschodni eliksir życia”
 20. Podsumowanie

Wstęp

Świat, w którym żyjemy, nieustannie się zmienia. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, urbanizacją oraz postępującym uprzemysłowieniem, gwałtownie wzrasta lista czynników powodujących zagrożenie zdrowia ludzkiego, a nawet życia. Zanieczyszczona woda, gleba, a przede wszystkim powietrze są przyczyną wielu schorzeń, m.in: chorób dróg oddechowych, wad wzroku, zaburzeń w układzie krążenia oraz zaburzeń centralnego układu nerwowego. Najbardziej niebezpieczne są zanieczyszczenia spowodowane dwutlenkiem azotu oraz dwutlenkiem siarki. Styl życia, jaki obecnie prowadzimy, również nie jest obojętny dla naszego organizmu. Niewłaściwe odżywianie (nadmiernie przetworzona i konserwowana żywność), nadmiar stresu, stosowane używki (papierosy, alkohol, narkotyki), smog elektromagnetyczny oraz „siedzący” tryb życia, po latach mogą prowadzić do wielu niebezpiecznych zmian w organizmie. Efektem tego są coraz bardziej rozpowszechnione choroby cywilizacyjne. W Polsce stanowią ok. 80% przyczyn wszystkich zgonów. Zaliczamy do nich m.in.: chorobę wieńcową, cukrzycę, nadciśnienie, miażdżycę, choroby Alzheimera i Parkinsona, nerwicę, depresję, przewlekłe zapalenie wątroby, nowotwory oraz wiele innych schorzeń. Szczególnie niepokojące są choroby nowotworowe, których dynamika wzrostu zachorowań w Polsce należy do najwyższych w Europie. Są one obecnie przyczyną około 20% zgonów ludzi w wieku 45-65 lat. Według niektórych statystyk choroby nowotworowe już stały się najczęściej notowaną przyczyną zgonu. Dlatego coraz większą uwagę poświęca się preparatom i substancjom otrzymywanym wprost z natury, które w sposób naturalny nie tylko zapobiegają, ale również niosą pacjentom pomoc poprzez zatrzymanie i cofanie się procesu chorobowego, dzięki posiadanym właściwościom regeneracyjnym na poziomie komórkowym. Bardzo trafne jest stwierdzenie, iż „należy bezwzględnie łączyć zasady medycyny naturalnej z leczeniem konwencjonalnym”. Coraz większego znaczenia nabiera sposób leczenia schorzeń za pomocą grzybów leczniczych. Grzyby stanowią cenne źródło związków biologicznie aktywnych, zapobiegających powstawaniu m.in. chorób nowotworowych i układu krążenia lub wspomagających ich leczenie. Dzięki zdolności aktywowania systemu immunologicznego mogą wspomagać leczenie nie tylko chorób nowotworowych, ale także zakaźnych. Zawarte w grzybach związki biologicznie aktywne obniżają stężenie cholesterolu oraz triacylogliceroli, zmniejszając w ten sposób ryzyko powstania chorób układu krążenia. Właściwości terapeutyczne grzybów jadalnych są związane przede wszystkim z obecnością w ich owocnikach swoistych polisacharydów. Wielkim odkryciem ostatnich lat na kontynentach pozaazjatyckich jest japoński grzybek Reishi. Jego zdumiewające właściwości lecznicze w krajach Dalekiego Wschodu znane są od tysięcy lat. Od kiedy jednak badania naukowe przeprowadzone w USA, Australii i Japonii potwierdziły jego wysoką skuteczność leczniczą, Reishi został uznany przez medyczny establishment na całym świecie. Reishi doskonale wspomaga leczenie chorób cywilizacyjnych: wzmacnia układ odpornościowy, obniża poziom cukru i cholesterolu, normalizuje ciśnienie krwi, leczy chroniczne zmęczenie, opóźnia starzenie się organizmu i podnosi witalność. Największe jednak zasługi ma Reishi w leczeniu chorób nowotworowych. Nie tylko łagodzi skutki radio- i chemioterapii, zmniejsza ryzyko przerzutów, ale również w pewnych przypadkach powoduje cofnięcie choroby. Wiele przeprowadzanych badań klinicznych oraz coroczne sympozja naukowe poświęcone Reishi nie tylko potwierdzają jego lecznicze właściwości, ale również informują o coraz to nowych obiecujących wynikach badań.

Występowanie i nazewnictwo

Grzyb Reishi w przyrodzie występuje bardzo rzadko. Spotykany jest najczęściej w krajach Dalekiego Wschodu, na terenach Japonii i Chin, ale znaleźć go można również w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej oraz Europie. Środowisko, które preferuje, to tereny o wysokiej wilgotności i małym stopniu nasłonecznienia. Rośnie najczęściej na martwej korze drzew liściastych, korzeniach i pniakach. W Japonii 99% występujących w naturalnym środowisku grzybów Reishi spotyka się na starych japońskich śliwach. Charakteryzują się one wtedy znacznie wyższą skutecznością leczniczą od grzybów rosnących na innych rodzajach drzew liściastych. Zwykle są jednak bardzo rzadkie i znajduje się zaledwie jeden grzyb na około 100 tysięcy śliw japońskich. Grzyb Reishi spotykany jest pod wieloma różnymi nazwami. W Japonii jest stosowana nazwa Reishi lub mannentake. W Chinach natomiast jest powszechnie znany jest jako „ling zhi” (lub w innej pisowni „ling chih” oraz „ling qi”), czyli „roślina wzmacniająca ducha”. Używa się tam również inne określenia, jak: „grzyb mocy duchowej”, „grzyb dziesięcioty-siącletni”, „grzyb rosnący na kamieniu” oraz „roślina nieśmiertelności”. Rzadkość występowania Reishi w naturalnym środowisku znalazła swoje odbicie w określaniu go również mianem „grzyba widmo”. Oficjalnie grzyb ten jest znany jest jako Ganoderma lucidum (Gan - oznacza lśnić, derm - skóra a lucidum - lśniący), dlatego też polska nazwa tego grzyba to Lakownica Lśniąca. Obecnie znane są 62 odmiany grzyba Reishi. Najbardziej popularne to: odmiana czerwona, fioletowa, niebieska, żółta, czarna i biała. Za najcenniejszą ze względu na swoje właściwości terapeutyczne uznaje się odmianę czerwoną, a zwłaszcza jej formę występująca w kształcie rogów jelenia. Właściwości farmakologiczne Reishi zależą od jego stadium rozwoju i środowiska w którym rośnie, a nie, jak uważano początkowo, od zabarwienia. Kolor Reishi zmienia się stopniowo z upływem czasu. Początkowa barwa czerwona lub czerwonobrązowa zmienia się z wiekiem w zabarwienie ciemnoczerwonobrązowe lub nawet czarne.

Historia stosowania reishi we wspomaganiu leczenia i profilaktyce

W medycynie Dalekiego Wschodu Reishi stosowano od tysięcy lat jako skuteczny środek wzmacniający energię życia (energię chi), a dzięki temu wspomagający leczenie wielu chorób. Pierwszy opis grzyba przypominającego Reishi pojawia się w 3 w. p.n.e. Za twórcę tradycyjnej medycyny chińskiej oraz rolnictwa uważa się cesarza Shen nung (rok 2838 p.n.e.), któremu przypisywano autorstwo najstarszego dzieła „Shen nung Pen ts’ao king”. W tym dziele opisano i sklasyfikowano 365 leków, między innymi grzyb ling zhi, czyli Reishi. W okresie chińskiej dynastii Ming lekarz Wu Ming nazwał grzyba lakownicę lśniącą „grzybem eliksiru nieśmiertelności”. Wzmianki na temat leczniczego użycia tego grzyba można również znaleźć w zbiorze wierszy i piosenek ludowych wydanych w 26 r. p.n.e. Dzięki swej niezwykłej skuteczności Reishi otrzymał przydomek: Dar Bogów, gdyż przywracał zdrowie ludziom nawet w bardzo ciężkim stanie. Wykorzystywano go m.in. w leczeniu schorzeń nowotworowych. Ponadto kuracja Reishi znacznie wspomagała leczenie: reumatyzmu, dolegliwości związanych z osłabieniem systemu odpornościowego (np. chroniczne zapalenie oskrzeli, płuc, grypy, częste przeziębienia), przewlekłych stanów zapalnych, dolegliwości klimakteryjnych oraz nieregularnych miesiączek, napięć nerwowych i stresu, nadpobudliwości, bezsenności (jak również nadmiernej senności), katarakty, schorzeń serca (arytmia, choroba wieńcowa), anemii, cukrzycy, rekonwalescencji po wylewach krwi do mózgu, schorzeń układu trawiennego, stanów zapalnych żołądka, jelit i wątroby, wrzodów, martwicy wątroby, nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu, bólów i zawrotów głowy, a nawet nawracających ciężkich stanów migrenowych i alergii. Ze względu na rzadkość występowania grzybów Reishi w naturalnym środowisku przez całe wieki były one nadzwyczaj trudno dostępne. Japończycy cenili je bardziej niż złoto nie tylko ze względu na ich walory lecznicze, ale także dlatego, że uznawali je za talizmany broniące osobę lub domostwo przed złymi duchami. Ze względu na ich niedostępność aż do lat siedemdziesiątych XX w. nie istniała możliwość przeprowadzania na większą skalę badań naukowych i klinicznych, które umożliwiłyby potwierdzenie własności leczniczych tych grzybów. Szersze zainteresowanie Reishi jako źródłem substancji farmakologicznie czynnych datuje się od drugiej połowy XX wieku. Zaczęto analizować przekazy tradycyjnej medycyny chińskiej i japońskiej pod kątem ich leczniczych właściwości. Od kiedy jednak badania naukowe prowadzone w USA potwierdziły wysoką skuteczność preparatów z zawartością Reishi, rozpoczęto hodowle grzyba. Dzięki temu obniżono ceny tej niezwykłej rośliny, co uczyniło ją dostępną dla szerokiego ogółu.

Substancje farmakologicznie czynne

Składniki farmakologicznie aktywne występują w Reishi zarówno w owocniku, grzybni, jak i trzonku zarodnikonośnym. Wszystkie te części są wykorzystywane do produkcji preparatów Reishi i wykazują odmienne działanie lecznicze.

Składniki farmakologicznie czynne występujące w Reishi to:

Najważniejsze klasy substancji leczniczych obecne w Reishi to:

Polisacharydy - mają właściwości przeciwnowotworowe i stymulują działanie układu odpornościowego. Niszczą wolne rodniki oraz działają przeciwradiacyjnie. Wystepują one najczęściej w postaci beta-D-glukanów powiązanych z aminokwasami. Beta-D-glukan (G1) wykazuje potwierdzone doświadczalnie właściwości przeciwnowotworowe. Wyciągi z Reishi mają zdolność pobudzania makrofagów do wytwarzania interleukin i czynnika martwicy nowotworów TNF-α..

Trójterpeny, a zwłaszcza zawarte w nich kwasy ganoderowe, które działają adaptogennie, obniżają wysokie ciśnienie krwi i hamują syntezę cholesterolu. Chronią przed zatruciami wątroby (kwasy ganoderowe R i S) i wykazują działanie przeciwnowotworowe, np. w przypadku raka wątroby. Stwierdzono, że trójterpeny wykazują działanie cytotoksyczne. Uważa się, że są również odpowiedzialne za zdolności Reishi do zapobiegania chorobie górskiej. Stwierdzono, iż opóźniają efekty starzenia się organizmu i mają działanie prze-ciwalergiczne. Zwiększają aktywność komórek NK i mają działanie immunostymulujące.

Adenozyna - zmniejsza krzepliwość krwi oraz przyspiesza jej obieg w układzie krwionośnym, dzięki czemu następuje lepsze zaopatrywanie mózgu, serca i pozostałych narządów człowieka w tlen. Przeprowadzone badania ostatnich lat udowodniły, iż najbardziej wartościowe z punktu widzenia walorów leczniczych są zarodki grzyba Reishi.

Lecznicze działanie zarodników grzyba reishi

Zarodniki Reishi stanowią jego komórki rozrodcze, które zawierają pełny materiał genetyczny grzyba. Posiadają nadzwyczaj twarde łupiny i skupiają całą esencję grzyba. Zawierają znacznie więcej różnorodnych, leczniczych substancji niż sam grzyb lub grzybnia. Są bogate w polisacharydy, proteiny, aminokwasy (zawierają 18 rodzajów aminokwasów), polipeptydy, organiczny German, terpeny, biologiczne zasady oraz witaminy. Najsilniejsze farmakologiczne działanie wykazują wielocukry (około 2-5%), kwasy tłuszczowe, laktony oraz estry.

Zarodniki reishi są powszechnie używane w Chinach w leczeniu wielu ciężkich i skomplikowanych chorób. W wyniku przeprowadzonych badań przez chińską oficjalną organizację medyczną stwierdzono, że zarodniki Ganoderma lucidum usprawniają funkcjonowanie całego układu odpornościowego.

Polisacharydy (podstawowy składnik zarodników Reishi) - regulują odporność organizmu w dwojaki sposób: chronią wątrobę oraz działają przeciwnowotworowo. Organiczny German pobudza organizm do tworzenia i uaktywniania komórek NK oraz makrofagów w celu regulowania odporności. Zarodniki grzyba Reishi wywołują i przyspieszają proces fagocytozy. Przyspieszają także metabolizm limfocytów T oraz zwiększają ilość leukocytów we krwi. Stymulują nieswoiste reakcje odpornościowe organizmu. Zarodniki Reishi zawierają wiele różnorodnych, niezbędnych aminokwasów, zwłaszcza leucynę, która ma znaczny wpływ na postępującą dystrofię mięśniową i zesztywnienie mięśni. Eksperymenty kliniczne udowodniły, że zarodniki Ganoderma lucidum mają widoczne działanie przeciwnowotworowe. Hamują marskość wątroby, białaczkę, cukrzycę, chorobę wieńcową, hiperlipidemię, trombocytopenię i neurastenię. Wykazują bardzo silne działanie immunostymulujące, immunomodulujące, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, zmniejszają aktywność wolnych rodników w komórkach nowotworowych, zabezpieczają wątrobę przed zatruciami, obniżają zawyżony poziom cukru we krwi oraz pomagają w terapii andropauzy. Szczególnie korzystne efekty zaobserwowano w leczeniu powikłań po chemio- i radioterapii.

Badania kliniczne i przeprowadzone na zwierzętach wykazują, że zarodniki Reishi nie wywołują efektów ubocznych oraz nie są toksyczne. Wstępne badania naukowe mające na celu zbadanie leczniczych właściwości zarodników Reishi przeprowadzono w Chinach już w latach siedemdziesiątych. Stwierdzono, że oddziałują one u myszy na śledzionę oraz grasicę, zwiększając produkcję limfocytów IL-2 oraz ich szybkość. Znacznie przyspieszają proces fagocytozy in vivo i in vitro.

Przeprowadzone w Chinach badania wykazały również, że zarodniki o w pełni rozłupanych łupinach wykazują 75-krotnie wyższą aktywność farmakologiczną w porównaniu z owocnikami grzyba Reishi.

Grzyby reishi jako adaptogeny

Definicję adaptogenu opracował w 1947 roku rosyjski naukowiec N. Łazarew. Terminem tym określa się leki roślinne, które zwiększają odporność organizmu na stres i jego skutki. Adaptogeny poprawiają sprawność zarówno fizyczną, jak i umysłową. Dodają energii i zwiększają zdolność koncentracji, odgrywają istotną rolę w zabiegach o przedłużenie długości życia. W królestwie roślin istnieje wiele gatunków, które wykazują działanie adaptogenne.

Najbardziej powszechną z nich jest żeń-szeń syberyjski. Grzyb Reishi wykazuje bardzo podobne do niego działanie.

Adaptogeny działają wolniej, lecz skuteczniej od leków syntetycznych i nie powodują żadnych skutków ubocznych. Wpływają na organizm łagodnie „holistycznie”, zamiast zwalczać chorobę gwałtownie, jak czynią to leki otrzymywane syntetycznie, dzięki czemu przywracają równowagę i poprawiają stan zdrowia. Wnikające do organizmu drobnoustroje chorobotwórcze zostają zniszczone zanim rozpoczną proces chorobowy. Adaptogeny działają na poziomie komórkowym. Pobudzają procesy regeneracyjne oraz pomagają w odzyskaniu równowagi wielu funkcji organizmu. Oddziałują na układ hormonalny, dzięki czemu zwiększają zdolności obronne organizmu. Wspomagają pracę nadnerczy, pomagają komórkom w lepszym wykorzystaniu tlenu, dzięki czemu podnoszą wydajność oddychania komórkowego.

Podstawowymi składnikami grzybów Reishi, które mają właściwości adaptogenne, są: 1,3-beta-glukany, kwasy ganoderowe, kwas gama-aminomasłowy, adenozyna, związki germanu. Związki te przejawiają swoje działanie poprzez zwiększenie przyswajalności tlenu przez komórki. Działają jak antyutleniacze i chronią organizm przed „atakiem” wolnych rodników.

Grzyby reishi a układ odpornościowy

Układ immunologiczny chroni nasz organizm przed zakażeniami wywoływanymi przez wirusy, bakterie i pierwotniaki, a także przeciwstawia się rozwijającym się w organizmie komórkom nowotworowym.

Bardzo duża popularność Reishi w medycynie Japonii oraz Chin była związana właśnie z jego zdolnościami wzmacniającymi i stymulującymi działalność systemu immunologicznego. W ostatnich latach wyizolowano z Reishi wiele substancji, które wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Związki zawarte w Reishi wzmacniają odporność komórkową, wpływają na pobudzenie produkcji oraz aktywność limfocytów, komórek NK, cytokinin oraz makrofagów.

Do najważniejszych substancji o działaniu immunomodulującm i immunostymulującym wyizolowanych z grzyba Reishi należą: wielocukry (beta-D-glukan), białka, trójterpeny, organiczne związki germanu i steroidy.

Badania kliniczne przeprowadzone w Chinach z udziałem 2000 pacjentów chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli wykazały, że podawanie stężonego wyciągu z grzybów Reishi w ponad 60% przypadków prowadziło do korzystnych wyników terapii. Dzięki aktywizacji układu odpornościowego Reishi zapobiega grypie i wielu innym schorzeniom wywoływanym przez bakterie i wirusy, jak np.: czerwonka. Reishi wspomaga również leczenie mononukleozy, którą wywołuje wirus Epsteina-Barr. Według najnowszych badań naukowych substancje zawarte w Reishi hamują działalność wirusa HIV. Nawet w niewielkich dawkach ograniczają rozmnażanie wirusa o około 50%. Łącznie z innymi roślinami, Reishi stosowany jest do leczenia AIDS oraz terapii przewlekłego zmęczenia. Związki stymulujące działanie układu odpornościowego zwiększają przede wszystkim aktywność makrofagów. Makrofagi są to komórki należące do układu siateczkowo-śródbłon-kowego, posiadające zdolność niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Makrofagi działają jako pierwsza linia obrony i stanowią tarczę ochronną organizmu. Stymulacja tej części układu odpornościowego chroni przed wieloma infekcjami oraz grypą i nie pozwala drobnoustrojom chorobotwórczym na zapoczątkowanie procesu chorobowego.

Grzyby reishi a choroby nowotworowe

W ostatnich latach obserwujemy coraz większy wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Przyczynami tego są coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, używki oraz duże ilości toksyn, które spożywamy wraz z pokarmem.

Do najlepiej poznanych, szkodliwych dla zdrowia, czynników chemicznych należy bez wątpienia dym papierosowy. Zostało naukowo potwierdzone, że powoduje on nie tylko nowotwory złośliwe płuc, ale także krtani, jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego, nerki i trzustki. Prowadzone studia sugerują też związek palenia tytoniu z powstawaniem nowotworów złośliwych żołądka i szyjki macicy. Dużo substancji rakotwórczych znajduje się także w spalinach samochodowych oraz wyziewach z kominów fabrycznych. Do innych uznanych karcynogenów chemicznych należą: azbest (związany z powstawaniem międzybłoniaka płuc), etionina, uretan, czterochlorek węgla oraz niektóre metale ciężkie, takie jak kobalt, nikiel czy kadm. Do najbardziej niebezpiecznych czynników fizycznych zalicza się promieniowanie jonizujące (Roentgena, izotopów promieniotwórczych, np. radu czy uranu) i nadfioletowe (słoneczne, lampy kwarcowej). Spośród rakotwórczych czynników biologicznych na szczególną uwagę zasługują mykotoksyny oraz wirusy. Z tego względu coraz większą uwagę poświęca się produktom naturalnym, które nie tylko zapobiegają powstaniu, ale również leczą i łagodzą skutki chorób nowotworowych. Do preparatów, które posiadają silne właściwości antynowotworowe, zaliczamy produkty, które zawierają wyciąg z grzyba Reishi. Badania przeprowadzone w USA, Australii i Azji potwierdzają jego niezwykłą skuteczność jako preparatu przeciwnowotworo-wego. W Japonii grzyb ten został oficjalnie uznany za środek wspomagający leczenie nowotworów. Mechanizm działania Reishi polega na zwiększeniu aktywności i działalności układu odpornościowego. Substancje w nim zawarte, m.in wielocukry (beta-D glukany), aktywują komórki NK, makrofagi, limfocyty pomocnicze oraz inne komórki układu immunologicznego, zwiększając efektywność ich działania. Te zaktywowane komórki przyczyniają się do wzrostu produkcji cytokin, m. in. interleukin, interferonów i przeciwciał. Badania kliniczne udowodniły przeciwnowotworowe działanie grzybów Reishi w leczeniu m.in. raka piersi, macicy, prostaty, żołądka, nerek, wątroby, trzustki, mózgu, przełyku, gardła, płuc, głowy, okrężnicy, jelita grubego, odbytu, białaczki, chłoniaka, a także wielu innych nowotworów. Stosowanie reishi z dużym powodzeniem wspomaga radio- i chemioterapię, obniża prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów oraz zmniejsza agresywność raka. Poprawia jakość życia osobom cierpiącym na nowotwory (lepszy sen, apetyt, poprawa witalności). Znane są także przypadki całkowitego ustąpienia nowotworu, nawet w zaawansowanych stadiach choroby, u osób przyjmujących Reishi. Wielu specjalistów zaleca Reishi swoim pacjentom szczególnie w okresie trwania chemioterapii, ponieważ znacznie obniża skutki uboczne tego zabiegu, takie jak zmęczenie, wypadanie włosów, ryzyko infekcji, utrata apetytu czy bolesność. Udowodniono ponadto, że grzybki te poprzez wspomaganie funkcjonowania systemu immunologicznego, usprawniają przebieg terapii antynowotworowej. Corocznie organizowane w Japonii sympozja naukowe poświęcone grzybom Reishi nie tylko potwierdzają ich znane działanie lecznicze, ale również informują o coraz to nowych obiecujących wynikach badań. W przeprowadzonych badaniach klinicznych w których uczestniczyło 48 pacjentów cierpiących na zaawansowane stadia raka żołądka, piersi i nerek, stwierdzono wysoką kuteczność stosowania Reishi łącznie z chemioterapią i radioterapią. U pacjentów w III stadium zaawansowania raka nosowo-gardłowego również uzyskano pozytywne wyniki stosowania. Po 90 dniach terapii wyciągiem Reishi stwierdzono całkowite ustąpienie nowotworu, które obserwowano przez dalszych 3,5 roku. W wyniku badań klinicznych na grupie 143 pacjentów w zaawansowanych stadiach raka płuc, raka sutka, wątroby, raka okrężnico-odbytniczego, raka prostaty, pęcherza, mózgu oraz chłoniaka nieziarniczego, którzy uprzednio byli poddani chemioterapii, po podaniu wodnego wyciągu z grzybów Reishi zaobserwowano znaczną poprawę ubocznych skutków chorób nowotworowych, takich jak bezsenność, pocenie się oraz stabilizację choroby przez okres od 12 do 50 tygodni. Natomiast badania przeprowadzone na 33 pacjentach cierpiących na raka prostaty, u których zastosowano PC-SPES (preparat zawierający składniki z wyciągu z grzyba Reishi), potwierdziły u wszystkich tych osób bardzo duży spadek antygenu nowotworowego PSA, co utrzymywało się przez okres 57 tygodni. Reishi przede wszystkim wykorzystywany jest do zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia przerzutów oraz do wydłużania życia pacjentów chorych na nowotwory. Substancje sporządzone na bazie glukanów wyizolowanych z Reishi to głównie Sizolan i Lentinian. Sizolan zwiększa przeżywalność niezależnie od stadium choroby w przypadku nowotworów szyjki macicy, raka płuc, głowy i szyi, natomiast Lentinian prowadzi do znacznego wzrostu przeżywa lności w przypadku zaawansowanego raka żołądka lub jego nawrotów. PSK zwiększa natomiast przeżywalność oraz uleczalność pacjentów po wycięciu raka okrężnico-odbytniczego. W ostatnich latach opublikowano wiele opisów dotyczących leczniczych, antynowotwo-rowych właściwości Reishi. W książce „Tajemniczy grzyb Reishi” Kosai Matsumoto przedstawia szereg przypadków uzyskania znakomitych rezultatów w wyniku stosowania Reishi przez pacjentów cierpiących na zaawansowane stadia raka trzustki, żołądka, macicy, przełyku, gardła, nerek, płuc oraz odbytu. Niektóre z opisywanych przypadków pozostają na granicy cudu, gdyż dochodzi do całkowitego ustąpienia nowotworu, nawet w bardzo zaawansowanych stadiach rozwoju, albo po wystąpieniu przerzutów. Jeżeli nawet nie dochodzi do zniszczenia choroby, stosowanie Reishi znacznie polepsza jakość życia osób cierpiących na nowotwory.

Reasumując, przeprowadzone badania pozwalają na rekomendację wyciągów z Reishi:

reishi we wspomaganiu leczenia chorób sercowo-naczyniowych

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej i stres przyczyniają się do częstszego występowania nadciśnienia, cukrzycy oraz miażdżycy. W stanach tych dochodzi do uszkodzeń naczyń krwionośnych a w konsekwencji do zawału serca i udaru mózgu. Przed chorobami sercowo-naczyniowymi można się ustrzec. Na plan pierwszy wysuwa się oczywiście zmiana stylu życia. Aktywność fizyczna i odpowiednia dieta mogą przyczynić się do uniknięcia nadciśnienia i cukrzycy, a także pozwolą utrzymać bezpieczne stężenie tłuszczów (w tym najgroźniejszego - cholesterolu) we krwi. Ważne jest również stosowanie naturalnych preparatów, które zapobiegają i ułatwiają leczenie chorób sercowo-naczyniowych. Przeprowadzone badania kliniczne wykazują, iż grzyby Reishi posiadają wiele właściwości leczniczych w odniesieniu do chorób układu krążenia. Wyciąg z Reishi zwiększa przede wszystkim przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, rozszerzając tętnice, żyły oraz drobne naczynia włosowate. Dzięki czemu dodaje energii i zwiększa zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen. Zapobiega zawałom, udarom mózgu, niewydolności mięśnia sercowego oraz zapaleniu żył i zakrzepicy. Reishi redukuje również poziom cholesterolu, lipoprotein oraz triglicerydów we krwi, zapobiegając zmianom miażdżycowym. Wykazuje skuteczność w leczeniu takich schorzeń, jak stwardnienie tętnic, hypercholesteroloza oraz nadciśnienie tętnicze. W wyniku badań klinicznych przeprowadzonych na grupie 90 osób cierpiących na choroby układu krążenia zaobserwowano, iż u prawie 80% przebadanych pacjentów ustąpiły dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszności, problemy z oddychaniem a także uczucie zimna w kończynach (procent skuteczności Reishi w zależności od objawów: dusznica bolesna 84,4%, uczucie znużenia 77,8%, arytmia 90,4%, bóle i zawroty głowy 86,7%, ucisk w klatce piersiowej 90,4%, uczucie chłodu w kończynach 73,9%, zaburzenia oddychania, duszność 72,5%, znużenie 77,8%). Stwierdzono ponadto poprawę pracy serca (w niewydolności mięśnia serca) i lepszą rekonwalescencję osób po przebytym wylewie krwi do mózgu oraz zapaleniu żył. Jedną z głównych przyczyn chorób układu krążenia jest podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów. Grzyb Reishi, co potwierdziły badania kliniczne, ma właściwości obniżania cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL oraz trójglicerydów we krwi. W wyniku badań przeprowadzonych na grupie 70 osób chorych na hyperlipidemię, u ponad 70% pacjentów stwierdzono obniżenie poziomu cholesterolu do wartości prawidłowych. Kolejne badania na grupie 103 pacjentów chorych na choroby serca wykazały obniżenie cholesterolu LDL u 68% pacjentów oraz zmniejszenie objawów choroby w wyniku stosowania wodnego wyciągu z Reishi. Substancje zawarte w grzybach Reishi mają również zdolność obniżania ciśnienia krwi. Badania kliniczne przeprowadzone u osób cierpiących na nadciśnienie pierwotne potwierdziły, że po 6 miesiącach stosowania Reishi nastąpiło u nich znaczne obniżenie ciśnienia, aż do osiągnięcia prawidłowych wartości. Grzyb Reishi zapobiega także zakrzepicy oraz za paleniom żył. Skrzepy krwi są bezpośrednią przyczyną tętniaków, chorób serca oraz udarów mózgu. Odkładanie się ich w naczyniach krwionośnych powoduje słabsze krążenie krwi i blokuje jej prawidłowy dopływ do kończyn, co w efekcie jest przyczyną zgorzeli oraz stanów zapalnych. Może być ono także odpowiedzialne za inne schorzenia, ta kie jak za palenie wątroby, nerek, cukrzyca oraz choroby nowotworowe. W wyniku przeprowadzonych badań klinicznych z udziałem pacjentów cierpiących na wysokie ciśnienie krwi oraz hiperlipemię zaobserwowano, iż Reishi wykazuje właściwości prowadzące do obniżenia lepkości krwi i plazmy. Wysoka lepkość krwi zmniejsza jej przepływ oraz zwiększa tendencje zakrzepowe. Wykazano również, iż wyciągi z grzybów Reishi mają zdolność hamowania agregacji płytek krwi. Działanie to wiąże się między innymi z zawartością w nich adenozyny. Reishi zapobiega więc tworzeniu się skrzepów, wykazuje zdolności zmniejszenia lepkości krwi oraz poprawia ukrwienie.

Zastosowanie reishi we wspomaganiu leczenia cukrzycy

Wiadomo, że cukrzyca jest chorobą przewlekłą, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Niedobór insuliny powoduje zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiper-glikemię) oraz wydalanie glukozy wraz z moczem. Cukrzyca charakteryzuje się także zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek. Cukrzyca typu I, nazywana insulinozależną, charakterystyczna jest dla młodych ludzi. Przyczyną jej występowania jest zniszczenie lub niewydolność komórek trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję i wydzielanie insuliny. Cukrzyca typu II występuje głównie u ludzi starszych, na ogół otyłych i z nadciśnieniem tętniczym. Wywołuje ją oporność na działanie insuliny. Cukrzyca nieleczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych przyczyn inwalidztwa oraz wczesnej umieralności. Długotrwały wpływ hiperglikemii jest przyczyną przewlekłych powikłań cukrzycy. W wyniku przeprowadzonych badań naukowych stwierdzono, iż substancje zawarte w Reishi mają zdolność obniżania poziomu cukru we krwi. Działają w dwojaki sposób: po pierwsze, powodują spadek poziomu cukru we krwi, po drugie, prowadzą do wzmożonej produkcji insuliny w trzustce. Substancje mające takie właściwości to przede wszystkim ganoderma B i C oraz polisacharydy. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż ganoderma B poprzez zwiększanie ilości insuliny w surowicy oraz pobudzanie istotnych enzymów wątroby (w procesie metabolizmu węglowodanów) zmniejsza poziom glukozy we krwi oraz podnosi poziom insuliny do wartości prawidłowych. Wielocukry zawarte w Reishi wykazywały podobne właściwości hipoglikemiczne (wodne roztwory polisacharydów hamują cukrzycę typu II). W trakcie badań klinicznych udowodniono nie tylko równą skuteczność Reishi z lekami hipoglikemicznymi, ale również jego właściwości wspomagające leczenie objawów choroby, takich jak: zawroty głowy, osłabienie nóg, pragnienie, bolesność w nadbrzuszu oraz zmęczenie. Dzięki zawartości glukanu (składnik zarodnika grzybów) Reishi skutecznie leczy również powikłania cukrzycy, np. owrzodzenia. Zalecane jest stosowanie Reishi łącznie z lekami obniżającymi poziom glukozy we krwi, gdyż zdecydowanie wzmacnia ich lecznicze działanie.

Grzyby reishi a inne schorzenia

Wiele przeprowadzonych badań klinicznych wykazało lecznicze działanie grzyba Reishi w schorzeniach wątroby. Jego lecznicze właściwości przejawiają się w:

Największą aktywność leczniczą wykazują związki zawarte w ekstraktach alkoholowych Reishi. Są to między innymi: kwasy ganoderowe R, S, T oraz gandosteron. Przeprowadzone badania wykazały pozytywne działanie grzyba Reishi w terapii zapalenia wątroby, a szczególnie w przypadkach, w których nie doszło jeszcze do poważnych zaburzeń jej pracy. Korzystne wyniki uzyskano u ponad 90% pacjentów cierpiących na wirusowe za pa lenie wątroby typu B. W trakcie 3-miesięcznej kuracji zaobserwowano również złagodzenie, a nawet ustąpienie niektórych objawów chorobowych, np. zmęczenia i zawrotów głowy. W wyniku badań przeprowadzonych w grupie 7000 pacjentów cierpiących na wywołane działaniem toksycznym zapalenie wątroby, zaobserwowano pozytywne rezultaty w 90% przypadków. Grzyb Reishi chroni wątrobę przed różnymi czynnikami toksycznymi, zarówno przed zatruciem, jak i po zatruciu. Może być również stosowany jako antidotum w przypadku zatrucia grzybami. Wyciągi z grzybów Reishi wpływają korzystnie na centralny układ nerwowy. Mają działanie lekko uspokajające oraz wpływają relaksująco na układ mięśniowy. Zaobserwowano pozytywny wpływ Reishi w leczeniu neurastenii i jej objawów, takich jak: bezsenność, osłabienie nerwicowe oraz zmęczenie. W wyniku przeprowadzonych badań klinicznych u pacjentów cierpiących na bezsenność na tle nerwicowym zaobserwowano poprawę stanu zdrowa u ok. 90% badanych osób. Towarzyszyło temu zmniejszenie symptomów choroby, a także przyrost wagi ciała i wzrost apetytu. Korzystne rezultaty uzyskano również u pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera, Parkinsona oraz na schorzenia umysłowe wywołane stresem psychicznym. Ze względu na uspokajające działanie Reishi zaleca się go osobom cierpiącym na zaburzenia snu, stany lękowe oraz nerwowość, jeżeli towarzyszy im neurastenia i osłabienie funkcji nadnerczy. Przeprowadzone badania kliniczne wykazują, iż Reishi zdecydowanie zmniejsza bolesność u osób cierpiących na nerwobóle poopryszczkowe oraz związane z półpaścem. U osób chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli Reishi zmniejsza pobudzenie przywspół-czulnego układu nerwowego. Pozytywne wyniki odnotowano także w wyniku użycia Reishi u pacjentów cierpiących na miotonię zanikową (choroba Steinera). Choroba ta jest dziedziczna, przewlekła i pogłębia się wraz z wiekiem. Rozpoczyna się zanikiem mięśni twarzy i stopniowo rozprzestrzenia się na pozostałe mięśnie organizmu. W efekcie dochodzi nawet do zaniku gruczołów, takich jak: gruczoły płciowe, tarczyca czy przysadka mózgowa. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż wodne wyciągi z grzyba Reishi łagodzą objawy tego schorzenia, a w niektórych przypadkach powodują nawet zatrzymanie postępu choroby. Zaobserwowano istotną poprawę stanu zdrowia u osób chorych na miotonię zanikową. Masa ciała uległa zwiększeniu, wzrosła siła mięśni oraz apetyt. Mowa stała się wyraźniejsza, zmniejszyło się zmęczenie spowodowane chodzeniem oraz zwiększyły się zdolności ruchowe. Właściwości lecznicze Reishi znalazły również zastosowanie w leczeniu chorób alergicznych, które obecnie stanowią istotny problem zarówno medyczny, jak i społeczny. Liczba osób chorych na alergię podwaja się co 10 lat i obecnie stanowi ok. 20-25% populacji ludzkiej. Do chorób alergicznych, których częstość występowania w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła, należą: astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie spojówek, a także alergie przewodu pokarmowego. Leczenie tych chorób jest długotrwałe i wymaga stosowania leków, które po długim okresie podawania powodują skutki uboczne, np. uszkodzenia nerek. Reishi działa wolniej, nie powoduje skutków ubocznych, a jego właściwości lecznicze nie są mniej skuteczne niż innych preparatów wykorzystywanych do leczenia tych schorzeń. Lecznicze właściwości Reishi potwierdziły liczne badania kliniczne, w wyniku których zaobserwowano, iż u ok. 60-97% osób chorych na przewlekłe nieżytowe zapalenie oskrzeli na tle alergicznym stan zdrowia znacznie się poprawił. Natomiast w przypadku osób cierpiących na infekcję dróg oddechowych, po kuracji Reishi u 80% pacjentów zaobserwowano znaczną poprawę, a u 50% badanych osób choroba całkowicie ustąpiła. Grzyb Reishi znalazł także zastosowanie w leczeniu choroby górskiej. Substancje lecznicze w nim zawarte mają zdolność zwiększania ilości tlenu we krwi. Potwierdzone to zostało licznymi badaniami klinicznymi. Dzięki temu zmniejszają objawy tego schorzenia, takie jak wymioty czy bóle głowy, i pozwalają lepiej funkcjonować ludziom przebywającym na znacznych wysokościach. Rozłupane zarodniki Reishi w wyniku przeprowadzonych badań wykazały właściwości leczenia andropauzy. Andropauza jest to schorzenie występujące u mężczyzn po 50 roku życia. Charakteryzuje się: zmniejszonym wydzielaniem hormonów, zaburzeniami snu, uczuciem zmęczenia, zaburzeniami seksualnymi oraz depresją. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono znaczne zmniejszenie symptomów tego schorzenia. Zaobserwowano także zwiększenie wydzielania hormonów, takich jak testosteron i dys-mutaza nadtlenkowa. Reishi znalazło również zastosowanie w leczeniu ran. Po kilkunastodniowej kuracji z zastosowaniem tego grzyba wyleczono rany u osób cierpiących na cukrzycę. Jest to prawdopodobnie zasługą aktywacji migracji fibroblastów przez wielocukry obecne w ścianach komórkowych Reishi, przyspieszające gojenie ran i rozrost tkanki bliznowatej. Reishi wykorzystywany jest również do leczenia przypadków zgorzeli.

Efekt odmładzający grzybków reishi

Efekt odmładzający grzyba Reishi znany jest już od tysiącleci. Nazywano go m.in. „miksturą wiecznego życia”, gdyż zdecydowanie opóźniał efekty starzenia. Dopiero jednak badania kliniczne przeprowadzone w 2004 roku potwierdziły skuteczność tej teorii. Główną przyczyną przedwczesnego starzenia się organizmu są cząsteczki nazywane wolnymi rodnikami. Wolne rodniki to organiczne związki, pozbawione jednego elektronu. Dążąc do uzupełnienia brakującego elektronu „atakują” cząsteczki znajdujące się w innych tkankach. W efekcie powodują uszkodzenia tłuszczów, białek oraz kwasów nukleinowych. Przyczyniają się nie tylko do przedwczesnego starzenia się organizmu, ale mogą również wywoływać takie schorzenia, jak nowotwory, artretyzm czy miażdżyca naczyń. Jako bardzo silny „antyutleniacz” ekstrakt Reishi w znacznym stopniu zapobiega starzeniu i ochrania komórki. Odpowiedzialne za to są zawarte w nim polisacharydy, które mają zdolność usuwania i niszczenia wolnych rodników. Substancje zawarte w Reishi stymulują i regulują pracę układu odpornościowego. Dzięki wzmacnianiu funkcji systemu immunologicznego Reishi u osób młodych zapewnia prawidłowy wzrost, natomiast u osób dorosłych opóźnia starzenie. W wyniku przeprowadzonych badań naukowych zaobserwowano, iż substancje obecne w Reishi mają także zdolność regulacji metabolizmu oraz wzmacniania syntezy kwasów nukleinowych i białek w wątrobie, we krwi oraz szpiku kostnym. Dzięki temu Reishi i w ta ki sposób zapobiega przedwczesnemu starzeniu się organizmu. W ostatnich latach Reishi coraz częściej wykorzystuje się w przemyśle kosmetycznym, dzięki jego zdolności regulowania poziomu wody w skórze. W wyniku stosowania produktów z wyciągiem z tego grzyba skóra staje się gładka, nawilżona i elastyczna. Reishi hamuje także wytwarzanie melaniny w skórze. Jednoczesne stosowanie preparatów spożywczych i kosmetycznych zwiększa efektywność działania i powoduje zdumiewające efekty.

Rola reishi w odtoksycznianiu organizmu

Toksyny to trucizny, które po wniknięciu do organizmu mogą zaburzać jego funkcjonowanie, a w niektórych przypadkach zbyt duże ich nagromadzenie może prowadzić do śmierci. Substancje toksyczne obecne w organizmie obniżają sprawność fizyczną, są przyczyną złego samopoczucia, przemęczenia, prowadzą do zaburzeń koncentracji oraz wielu chorób (w tym także nowotworowych). Organizm w każdym okresie swojego życia jest narażony na toksyczne działanie substancji pochodzenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Toksyny zewnętrzne to przede wszystkim: metale ciężkie, substancje chemiczne, promieniowanie radioaktywne, pasożyty, wirusy, pleśnie. Wewnętrzne natomiast to toksyny powstające w procesie przemiany materii oraz przy trawieniu żywności. W wyniku przeprowadzonych badań klinicznych z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób zaobserwowano, iż grzybek Reishi wykazuje bardzo silne działanie odtruwające. U ponad 90% osób cierpiących na zapalenie wątroby (wywołane toksynami) odnotowano pozytywne efekty kuracji. Dlatego Reishi poleca się wszystkim osobom cierpiącym na schorzenia układu trawiennego (zwłaszcza na zapalenie, martwicę i guzy wątroby oraz trzustki, a także niewydolność wątroby). Pacjenci, którzy przeszli żółtaczkę, zatrucie czy chorobę alkoholową, a także osoby nałogowo palące tytoń powinny włączyć do swojego „jadłospisu” grzybki Reishi, które regenerują wyniszczony organizm, a zwłaszcza wątrobę jako główny organ odtruwający.

Sposób przyjmowania reishi

Stosowanie Reishi w postaci odwarów nie gwarantuje odpowiedniego stężenia w nich czynnych substancji leczniczych. Inaczej jest w przypadku preparatów Reishi w postaci kapsułek lub tabletek, które zawierają wysokie stężenie składników biologicznie czynnych, co daje gwarancję pożądanego działania. Duże znaczenie ma to, z jakich części grzyba otrzymywany jest ekstrakt. W wyniku przeprowadzonych badań klinicznych udowodniono, że to zarodniki wykazują 75-krotnie wyższą aktywność farmakologiczną w porównaniu z owocnikami i grzybnią. W celu uzyskania optymalnych korzyści zdrowotnych należy jednocześnie zażywać wysokie dawki witaminy C oraz stosować preparat w sposób systematyczny. Najlepiej przyjmować Reishi wraz z pokarmem w celu zmniejszenia możliwości pojawienia się zaburzeń żołądkowych. Zaleca się również spożywanie dużych ilości płynów. Zawartość cennych dla zdrowia składników w grzybach Reishi oraz skuteczność preparatów zależy w ogromnym stopniu również od metod obróbki, sposobów ekstrakcji oraz odpowiedniego magazynowania, transportu i przechowywania grzybów. Firma Ananda Sp. z o.o. jest importerem Reishi produkowanego przez firmy: Bio-Dis Espana z Hiszpanii i S.L.Taian Zhongxin Lingzhi Technology and Development Co., Ltd z Chin.

oxycell 1 - Reishi

Skład: grzybek Reishi - Lakownica lśniąca (Gandoderma lucidum) - sproszkowany wyciąg - 400 mg; I substancje pomocnicze: żelatyna 100 mg (składnik kapsułki). Składniki w 1 kapsułce: grzybek Reishi - 400 mg; żelatyna - 100 mg. Składniki w porcji dziennej - 3 kapsułki: grzybek Reishi - 1200 mg; żelatyna - 300 mg. SpoSób użycia : Jako uzupełnienie diety przyjmować 3 razy dziennie po 1 kapsułce w trakcie posiłku.

oxycell®2 - Reishi &acerola

Skład: Reishi - Lakownica lśniąca (Ganoderma Lucidum) - sproszkowany wyciąg - 300 mg; suchy wyciąg z aceroli 100 mg (zawartość witaminy 50%, co stanowi 83% RDZ witaminy C). Opakowanie zawiera 60 kapsułek po 500 mg. SpoSób użycia : Jako uzupełnienie diety przyjmować 1 kapsułkę dziennie.

oxycell 3 - Koncentrat: Reishi & Shitake & Maitake

Skład: Reishi - Lakownica lśniąca (Ganoderma Lucidum) - sproszkowany wyciąg - 100 mg; Shitake (Twardziak Jadalny) - sproszkowany wyciąg - 100 mg; Maitake (Grifola Frondosa) - sproszkowany wyciąg - 100 mg; żelatyna 100 mg; mikrokrystaliczna celuloza 15 mg; dwutlenek krzemu 1,5 mg. Opakowanie zawiera 50 kapsułek. Składniki w porcji dziennej - 3 kapsułki: Reishi - 300 mg; Shitake - 300 mg; Maitake - 300 mg. SpoSób użycia : Jako uzupełnienie diety przyjmować 3 razy dziennie po 1 kapsułce.

reishi Premium Zarodniki

Składniki: sproszkowane zarodniki Ganoderma Lucidum (70%), sproszkowany wyciąg z Ganoderma Lucidum (30%). Zawartość składników czynnych w jednej kapsułce: sproszkowane zarodniki Ganoderma Lucidum 0,21g, sproszkowany wyciąg z Ganoderma Lucidum 0,09g. SpoSób użycia : Jako uzupełnienie diety 2 razy dziennie po 3 kapsułki, pół godziny przed posiłkiem.

Shitake

Składniki: grzybek Shitake (Twardziak Jadalny), substancje pomocnicze: żelatyna (osłonka kapsułki). Składniki w 1 kapsułce: grzybek Shitake 350 mg; 50 kapsułek w opakowaniu. SpoSób użycia : Jako uzupełnienie diety stosuje się 1 raz dziennie 1 kapsułkę.

UWAGA! Wszystkie przedstawione tu preparaty zostały w Polsce zgłoszone i przyjęte przez GIS (Główny Inspektorat Sanitarny).

Bezpieczeństwo stosowania Reishi

Grzyby Reishi w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu stosowane są od wieków, co świadczy o bezpieczeństwie ich użycia. Znajdują się na pierwszym miejscu na liście 120 leków uważanych w Chinach i Japonii za „rośliny boskie”. Jedną z cech charakterystycznych tych roślin jest brak skutków ubocznych i toksyczności, nawet w przypadku długotrwałego stosowania. Licznie przeprowadzone badania naukowe na Uniwersytecie Krajowym w Seulu w Korei Południowej potwierdziły, iż stosowanie Reishi nie powoduje żadnych skutków ubocznych. W trakcie badań zaobserwowano, iż brane pod uwagę biomarkery nie wykazały żadnych odchyleń od normy. Nie zaobserwowano zmian wagi organów, masy ciała, ani też zmian obrazu krwi. Brano również pod uwagę takie parametry, jak: efektywność działania układu odpornościowego, możliwości obrony przez antyutleniacze, toksyczność wątroby i nerek, ryzyko choroby wieńcowej serca, uszkodzenia DNA, a także właściwości przeciwzapalne. W wyniku badań zaobserwowano, iż Reishi nie tylko nie powoduje żadnych skutków ubocznych, ale również obniża poziom cholesterolu, zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej oraz zwiększa efektywność działania antyutleniaczy. W trakcie stosowania Reishi, zwłaszcza na początku, w nielicznych przypadkach mogą wystąpić niewielkie działania uboczne. Jest to związane z efektem odtruwania organizmu przez Reishi i po kilku dniach objawy ustępują. Są to najczęściej zaburzenia żołądkowe, zawroty głowy, suchość jamy ustnej, częste oddawanie moczu. Można tych objawów uniknąć stosując Reishi łącznie z pokarmem. U osób przyjmujących duże dawki Reishi zalecane jest jednoczesne zażywanie witaminy C, która zapobiega biegunkom i ściemnieniu stolca. Reishi wykazuje działanie antyalergiczne, mimo to u osób podatnych na alergie wywołane przez pleśń mogą pojawić się reakcje alergiczne. Jest to jednak bardzo rzadkie i nie dotyczy ludzi cierpiących na alergie na grzyby jadalne. Zaleca się również konsultację z lekarzem w przypadku osób stosujących leki przeciwkrze-pliwe. Jest to związane z właściwościami Reishi obniżającymi krzepliwość krwi. Należy też zachować ostrożność przy stosowaniu Reishi przed i po operacjach chirurgicznych oraz u kobiet przed porodem. Nie zaleca się stosowania Reishi łącznie z innymi lekami hipoglikemicznymi oraz obniżającymi ciśnienie krwi, gdyż może to wzmacniać ich lecznicze działanie.

Rola aceroli i zielonej herbaty w przyswajaniu reishi

Acerola jest owocem, który zawiera najwięcej naturalnej witaminy C oraz bardzo dużą ilość bioaktywnych substancji roślinnych i mineralnych, dzięki którym jest łatwo przyswajalna. Wykazuje także o wiele wyższą skuteczność od jej syntetycznie otrzymywanych odpowiedników. Zapotrzebowanie człowieka na witaminę C wynosi ok. 60 mg na dobę. Większość zwierząt i roślin samodzielnie wytwarza ten związek. Wyjątkiem są organizmy ssaków naczelnych, do których musi być ona dostarczona z zewnątrz.

Naturalna witamina C o długotrwałym działaniu - wiśnie Acerola zawierają jej najwięcej na świecie. Dostarczają one 30 razy więcej witaminy C niż cytryna (i nie są tak kwaśne). W porównaniu z syntetycznie wytworzoną witaminą C o opóźnionym działaniu (jest ona łatwiejsza i tańsza w produkcji) Acerola ma nieporównywalnie większą biodostępność, czyli wykorzystanie w organizmie naturalnej witaminy C jest zdecydowanie większe niż witaminy syntetycznej. Dodatkowo, wiśnia Acerola, w przeciwieństwie do syntetycznej witaminy C, zawiera jeszcze inne naturalne substancje. Między innymi bioflawonoidy, które wzmacniają działanie naturalnej witaminy C nawet do 20 razy. Co zawdzięczamy Aceroli? - podnoszenie odporności organizmu na choroby (szczególnie w okresach przeciążenia fizycznego), skrócenie czasu trwania infekcji, ochronę przed miażdżycą i chorobą wieńcową, ułatwione gojenie się ran, złamań, hamowanie tworzenia się sińców, powstawania krwotoków i krwawień dziąseł, ochronę organizmu przed zmianami nowotworowymi (rakiem żołądka, jamy ustnej, przełyku, płuc, wątroby, szyjki macicy i odbytu), poprawę wydolności fizycznej organizmu, aktywizacj systemu immunologicznego, działanie antywirusowe, walkę z wolnymi rodnikami, łagodzenie niepożądanych skutków radioterapii i wiele innych. Sama Acerola wykazuje wic bardzo korzystne działanie na nasz organizm, a w połączeniu z wyciągiem z Reishi ich działania nie sposób nie doceniać. Witamina C w znacznym stopniu zwiększa efektywność przyswajania Reishi.

Zielona Herbata to doskonały środek profilaktyczny, którego codzienne stosowanie reguluje przemianę materii, łagodzi stres i aktywuje naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Działanie: wzmacnia układ odpornościowy (wykazuje działanie bakteriobójcze i antywirusowe), wspomaga leczenie chorób nowotworowych (łagodzi skutki chemio- i radioterapii), usuwa substancje toksyczne, łagodzi stresy, ułatwia zapamiętywanie i koncentrację, obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi, opóźnia efekty starzenia się skóry, wspomaga prawidłową pracę układu pokarmowego.

W japońskiej i chińskiej medycynie zielona herbata używana jest od 5 tysięcy lat. Japończycy wymieniają 61 dolegliwości i chorób, którym zapobiega. Zielona herbata zawiera szereg witamin. m.in. A, B, B2, C, K i PP, oraz wiele cennych dla naszego organizmu minerałów i mikroelementów, dzięki czemu stymuluje i wspomaga działanie naturalnego systemu immunologicznego. Jej regularne stosowanie sprawia, że odporność organizmu znacznie się zwiększa. Posiada właściwości przeciwwirusowe i bakteriobójcze. Doskonale wspomaga działanie leków przeciwnowotworowych oraz podnosi ich efektywność. Polifenole zawarte w zielonej herbacie hamują oddziaływanie związków odpowiedzialnych za powstawanie zmian nowotworowych oraz łagodzą skutki chemio- i radioterapii. Badania prowadzone nad zieloną herbatą w latach 90. XX w. na całym świecie wykazały, że zapobiega ona i pomaga w leczeniu chorób nowotworowych: skóry, przełyku, płuc, wpustu żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, wątroby, trzustki i gruczołu sutkowego. Dzięki zawartości polifenoli zielona herbata pomaga w spalaniu i usuwaniu toksycznych związków, co jest niezbędne do przywrócenia normalnej przemiany materii organizmu. Nasila procesy redukcji tkanki tłuszczowej, polecana jest więc dla osób z nadwagą. Działa pozytywnie na układ nerwowy. Łagodzi stres oraz ułatwia zapamiętywanie, koncentrację i rozjaśnia umysł. Ma działanie pobudzające i odprężające. Zielona herbata to jeden z najskuteczniejszych naturalnych środków usuwający z naszego organizmu nadmiar cholesterolu. Zapobiega miażdżycy i jej najpoważniejszemu skutkowi - zawałom serca. Polifenole obecne w zielonej herbacie niszczą wolne rodniki i powstrzymują proces starzenie się skóry. Dodatkowo chronią skórę przed promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami środowiska.

Zielona herbata zawiera EGCG, która chroni organizm przed udarem mózgu, oraz witaminę A przeciwdziałającą „kurzej ślepocie” i rogowaceniu rogówki.

Wymieniane już kilkakrotnie polifenole pomagają w walce z chorobami nowotworowymi na wiele różnych sposobów: blokują w organizmie syntezę niektórych związków rakotwórczych, takich jak nitrozaminy powstające w wyniku spożywania wędlin, blokują interakcje promotorów nowotworów, hormonów oraz czynników wzrostowych z ich receptorami, uniemożliwiając tym samym ich działanie rakotwórcze, np. blokowanie wiązania się estrogenu z jego receptorami zapobiega rozwojowi raka piersi, wspomagają układ odpornościowy, hamują proces tworzenia się nowych naczyń krwionośnych koniecznych do rozrostu nowotworów, blokują działanie enzymów uczestniczących w rozwoju komórek nowotworowych oraz odpowiedzialnych za uzłośliwienie nowotworu i wystąpienie przerzutów. Trudno nie doceniać wszystkich wymienionych tu zalet zielonej herbaty, jednak najważniejszą rolę pełni ona znacznie zwiększając efektywność niektórych leków przeciwnowotworowych, jednocześnie redukując szkodliwość chemio- i radioterapii. Naukowcy zalecają osobom z problemami nowotworowymi zażywanie zielonej herbaty z Reishi w celu wywołania reakcji synergistycznej obydwu tych produktów.

Efekt synergistyczny

Czym więc jest efekt synergistyczny? Jest to współdziałanie kilku czynników, przy czym efekt ich wspólnego działania jest większy niż suma efektów działania pojedynczych czynników. Na przykład, jednoczesne działanie na organizm wyciągów z Reishi i zielonej herbaty wywołuje silniejszy efekt, niż by to wynikało z sumy wpływów tych produktów, gdy działają pojedynczo. Podobnie rzecz się ma we współdziałaniu ekstraktów z Reishi, Shitake i Maitake. Ze względu na współdziałanie różnych czynników, efekt podania ekstraktów z Reishi, Shitake, Maitake razem jest o wiele większy niż suma poszczególnych oddzielnych wyciągów. Przyjmowanie razem kilku substancji o podobnym działaniu może wywołać zupełnie inne skutki, niż przy podawaniu oddzielnie. Dwa lub więcej słabiej oddziałujących czynników, po zaaplikowaniu ich razem, przynosi bardzo silne efekty. W tym przypadku synergia może mieć dwojakie działanie. Może polegać na interakcji substancji czynnych zawartych w ekstraktach z poszczególnych grzybów: Reishi, Shitake, Maitake na poziomie biochemicznym lub na wzmożonej odpowiedzi organizmu na leczenie na poziomie fizjologicznym. Mechanizm ten nazywany jest synergizmem hiperaddycyjnym, określanym jako potęgowanie działania.

Maitake - znaczy „tańczący grzyb”

Najprawdopodobniej nazwa ta wzięła się stąd, że gdy ktoś napotkał rosnącego „na dziko” Maitake, zaczynał tańczyć z radości, ponieważ był on tak cenny jak srebro. Grzyb ten rośnie w warunkach naturalnych w północnej Japonii, na pniach drzew, w kępach i może osiągnąć wagę ponad 100 funtów. Jest on ceniony w japońskim ziołolecznictwie jako ada-ptogen, co oznacza pomoc w równoważeniu zmienionego systemu immunologicznego w kierunku poprawy.

Maitake posiada wspaniały smak dla koneserów grzybów, ale przede wszystkim jest cennym produktem w medycynie żywieniowej. Nazywany jest również „środkiem leczniczym przyszłości”. Naukowcy podkreślają, że grzyb Maitake ma zdolność regulowania ciśnienia krwi, poziomu glukozy, insuliny oraz lipidów wątroby i surowicy, tj. cholesterolu, trójgli-cerydów i fosfolipidów. Może być pomocny w walce z nadwagą. Maitake dostarcza wiele witamin i minerałów, takich jak witaminy z grupy B (B1,B2), C, D, potas, magnez, wapń, białka i aminokwasy. Zawiera beta-glukan, zwany D-fraction, który stymuluje system odpornościowy pobudzając działanie komórek odpornościowych makrofagów i komórek, które niszczą zaatakowane przez raka komórki. Od ponad 20 lat Maitake stał się grzybem hodowlanym, uprawianym na wysterylizowanym podłożu z trocin.

D-FRACTION - współczesna medycyna umożliwia wyodrębnienie z grzyba Maitake szczególnie aktywnej cząstki, zwanej D-fraction (D-cząstka). Jest to wysoce ujednolicony i oczyszczony 3-ramienny beta-1,6 glutan, zawierający około 30% białka. Ma unikatową strukturę polisacharydową, a stopień połączeń jest większy niż jakiegokolwiek beta-glu-kanu wykrytego w innych grzybach leczniczych. Badacze stwierdzają, że kompleksowość połączeń powoduje wyjątkowość Maitake w stosunku do innych grzybów leczniczych, gdyż substancja ta jest najbardziej efektywna w przypadku doustnego podawania. D-fraction została odkryta i nazwana przez dr. Hiroaki Nanba, japońskiego naukowca, który poświęcił ponad 20 lat na badanie różnych grzybów leczniczych.

Działanie antyrakowe - wszystko wskazuje na to, że 1 na 3 osoby czytające ten raport zachoruje na raka lub zna kogoś, kto jest chory lub umrze na tę chorobę. Obecnie istnieje około 200 różnych odmian raka i mimo ogromnych wydatków na całym świecie na badania i leczenie, stale przegrywamy w walce z tą bezwzględną chorobą. Wśród wielu ważnych, naturalnych substancji, które są obiecującą bronią w walce z rakiem, znajduje się Maitake. Wstępne badania nad działaniami antyrakowymi wykonywano w niezależnych laboratoriach uniwersyteckich, w warunkach klinicznych w Japonii, a także w National Cancer Institute w USA. Dr Hiroaki Nansa zaobserwował pozytywne rezultaty w przypadku używania maita-ke-D-fraction w połączeniu z konwencjonalnymi czynnikami chemioterapeutycznymi (Mitomycyna C:MMC). „MMC używane przez 5 lat w badaniach nad PSK jest prawdopodobnie najbardziej popularny wśród japońskich lekarzy (także szeroko stosowany w USA) w leczeniu różnych odmian raka. Badania wskazują na efekt synergiczny pomiędzy MMC i Maitake, polegający na tym, że komórki rakowe są bezpośrednio atakowane przez MMC, podczas gdy system immunologiczny jest aktywowany przez D-fraction.” D-fraction nie tylko polepsza pozytywne działanie poprzez aktywowanie systemu immunologicznego, ale także pomaga zniwelować wiele działań ubocznych tych czynników. Pozwala to na zredukowanie dawki chemioterapii, co powoduje, że jakość życia chorych znacznie się poprawia. Najważniejsze odkrycie to działanie antyrakowe ekstraktu Maitake podawanego doustnie, co jest rzeczą bardzo istotną, gdyż inne grzyby lecznicze tracą część ze swoich właściwości w przypadku spożywania drogą pokarmową. Według D. Browna liczba badań nad Maitake znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat, przy czym liczba badań w probówkach i na zwierzętach utrzymuje się na podobnym poziomie od wczesnych lat 80. XX w., a wzrasta znacznie liczba badań i studiów dotyczących organizmu ludzkiego.

Efekt obniżania ciśnienia - w Nowym Yorku w 1994 r. dr Scott Gerson przeprowadził badania na ochotnikach, u których wcześniej stwierdzono łagodne lub średnie nadciśnienie. Wszystkim podawano kapsułki 500 mg z grzyba Maitake 2 razy dziennie przez 6 tygodni, w wyniku czego nastąpił znaczny spadek ciśnienia skurczowego o ok. 14 mm Hg i ciśnienia rozkurczowego o ok. 8 mm Hg. Jakkolwiek dr Scott Gerson stwierdził, że niezbędne są dalsze badania tego zjawiska, to niezaprzeczalny jest fakt, że Maitake obniża w naturalny sposób ciśnienie w chorobie nadciśnieniowej.

Działanie przeciwcukrzycowe - w miejscowości Fukuoka, w Japonii, dr Hiroaki Nanba z Uniwersytetu Farmaceutycznego w Kobe opublikował ostatnie cenne rezultaty badań. Badania owocniów Maitake potwierdzają występowanie w nich pewnej substancji o działaniu przeciwcukrzycowym.

Zwalczanie wirusa HIV - potwierdzono przez Japoński Instytut Zdrowia i Narodowy Instytut Badań nad Rakiem w USA, że Maitake zapobiega niszczeniu komórek odpornościowych przez HIV. Jest to ważne, ponieważ stan komórek odpornościowych jest jedną z metod śledzenia rozwoju HIV do pełnej postaci AIDS. Dr David Hugles z San Bernardino, Kalifornia, stosuje wyciąg z Maitake w połączeniu z dimetylowym tlenkiem siarki bezpośrednio do skóry w celu leczenia raka u pacjentów z AIDS. Stwierdza, że zmiany chorobowe znikają w ciągu kilku dni.

Dodatkowe testy próbne - przeprowadzonych zostało kilka dodatkowych przekonujących testów, które dały zachęcające wyniki, np. dr Robert Murphy z Torrington, Connecticut, użył Maitake w połączeniu z innymi lekami w leczeniu raka mózgu. Wiele zmian chorobowych u pacjentów zmniejszyło się lub zniknęło. Inne pozytywne raporty od grup badaczy potwierdziły, że Maitake ma korzystny efekt w leczeniu syndromu chronicznego zmęczenia i chronicznego zapalenia wątroby.

Zmniejszenie otyłości - dzięki dużej zawartości błonnika i chityny, grzyby Maitake ułatwiają trawienie i powodują utratę wagi. Materiały źródłowe: „They’re not just for dinner, they’re culinary medicine” - Robert Kennedy, Total Health 10. 1995 r.; „Maitake Magic:Impressive clinical results show impot-tant healing potential.”-Health Counselor vol. 6 No.2.

Shitake (twardziak Jadalny) znany również jako „Dalekowschodni eliksir życia”

Przeprowadzone badania potwierdzają wysoką skuteczność wyciągów z Shitake w preparatach przeciwnowotworowych, wzmacniających system odpornościowy organizmu, odmładzających i wspomagających leczenie bardzo wielu schorzeń. W Japonii grzyb ten został oficjalnie uznany za środek wspomagający leczenie nowotworów. Coraz częściej Shitake stosowany jest do zapobiegania i leczenia dzisiejszych chorób cywilizacyjnych (chorób serca i naczyń krwionośnych, nowotworów, a nawet AIDS). Ten mało znany u nas egzotyczny grzyb cieszy się na całym świecie coraz większym zainteresowaniem, z powodu swojego działania leczniczego i profilaktycznego. Około 15 lat temu był on specyfikiem bardzo drogim, rzadko spotykanym poza wschodnią częścią Japonii. Od kiedy jednak badania naukowe prowadzone w USA potwierdziły wysoką skuteczność preparatów z Shitake w walce z różnymi schorzeniami, rozpoczęto uprawę grzyba w wielu krajach na świecie. Dzięki temu obniżone zostały ceny Shitake i uczyniły go dostępniejszym.

W tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu grzybek Shitake (poku, ta-ke) znany jest jako „eliksir życia” i „l0 000 letni grzyb”. Jego unikatowe właściwości powodują odzyskanie wigoru i witalności organizmu, wzmacniają system odpornościowy oraz pomagają w zwalczaniu stresu. Już od kilkuset lat stosuje się go do leczenia m.in. nowotworów, przeziębienia, chorób serca, wysokiego ciśnienia, otyłości, problemów seksualnych i problemów powodowanych starzeniem. Shitake działa korzystnie również w przypadku kamicy woreczka żółciowego, wrzodów, cukrzycy, braku witamin oraz anemii. Ma silne działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i antybakteryjne. Znalazł również zastosowanie w leczeniu takich schorzeń, jak: reumatyzm, artretyzm, migrena, chroniczne zmęczenie, zakłócenie funkcji wątroby oraz alergie. Według najnowszych badań laboratoryjnych Shitake zapobiega nawet rozmnażaniu się w tkankach wirusa HIV - który powoduje chorobę XX wieku - AIDS.

Shitake w leczeNiu choRÓB NowotwoRowych

Jedną z głównych przyczyn powstawania chorób nowotworowych jest osłabiony, źle funkcjonujący układ immunologiczny. Dobrze działający układ odpornościowy organizmu przeciwdziała wzrostowi i rozprzestrzenianiu się komórek rakowych w ciele, dlatego zalecane jest stosowanie kapsułek z wyciągiem z Shitake. Wyciąg z grzybka Shitake przyczynia się do zwiększania aktywności komórek NK (naturalnych niszczycieli komórek rakowych), które są uważane za komórki pierwszej linii w walce przeciwko chorobom onkologicznym. Przeciwnowotworowe działanie grzyba Shitake zostało już udowodnione w latach 60. XX w. Badania kliniczne udowodniły przeciwnowotworowe działanie grzybków Shitake w leczeniu m.in. nowotworów układu trawiennego, raka piersi, płuc, a także w wielu innych rodzajach nowotworów, oraz w profilaktyce przeciwrakowej. Ponadto zaobserwowano, iż grzybki Shitake z dużym powodzeniem wspomagają inne terapie (radioterapia, chemioterapia), znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów oraz zmniejszając agresywność raka. Dzięki zastosowaniu Shitake w medycynie, japońscy naukowcy osiągnęli wiele dla polepszenia stanu osób będących w zaawansowanym stadium choroby oraz osób cierpiących na reemisję nowotworu żołądka lub jelita grubego. Dziś w wielu miejscach wraz z chemioterapią stosuje się wyciąg z grzyba Shitake do leczenia nowotworów, by zmniejszyć toksyczne działanie leków na zdrowe komórki oraz na system immunologiczny. W trakcie przeprowadzanych badań zaobserwowano, iż rozwój i rozrost komórek rakowych po zastosowaniu ekstraktu z Shitake , został zahamowany o 60-80 %. Badania kliniczne dowodzą, iż substancją efektywną w terapii anty-rakowej jest zawarty w Shitake lentinian. W wyniku przeprowadzonych 5-letnich badań nad użyciem lentinianu w zaawansowanych stadiach raka i nawrotach raka układu trawiennego w fazie III, wywnioskowano iż terapia łączenia lentinianu z innymi substancjami leczniczymi powoduje wydłużenie okresu utrzymania przy życiu pacjentów w porównaniu z podawaniem innych substancji leczniczych bez lentinianu. Mechanizm działania tego związku opiera się na stymulacji produkcji interferonu, który zwiększa efektywność makrofagów. Polisacharyd LAP1, wyizolowany z grzybni Shitake, okazał się skuteczny w zwalczaniu raka wątroby. Działania antynowotworowe wykazuje również oksydaza po-lifenolowa. W Japonii Shitake został oficjalnie uznany za środek wspomagający leczenie nowotworów. Oprócz udokumentowanej skuteczności, specyfik ten charakteryzuje się brakiem skutków ubocznych, a może być po mocny przy łagodzeniu skutków ubocznych chemioterapii, takich jak nudności, bóle, wypadanie włosów oraz osłabienie systemu immunologicznego.

Właściwości antywirusowe

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zaobserwowano, iż Shitake zapobiega rozmnażaniu się w tkankach wirusa HIV, który jest odpowiedzia lny za chorobę AIDS. Badacze z Japońskiej Akademii Medycznej w Yamaguchi doszli do wniosku, że działanie ochronne wyciągu z grzyba Shitake powstrzymuje znaną działalność wirusa HIV uszkadzającą tkanki. Francuscy naukowcy już ponad dziesięć lat temu wykazali, że stosowanie lentinianu w przypadku chorych na AIDS i nosicieli wirusa HIV jest bardzo efektywne. Japońscy badacze uważają natomiast, iż ekstrakt z grzybów Shitake jest bardziej skuteczny przy leczeniu AIDS niż zwykłe syntetyczne leki.

Działanie regulujące system odpornościowy

Wzmocnienie systemu immunologicznego nabiera szczególnie w naszym środowisku dużego znaczenia i jest podstawowym warunkiem do zachowania zdrowia. Czynniki zewnętrzne, m.in. metale ciężkie, antybiotyki i inne trucizny z powietrza, wody i pożywienia w znacznym stopniu osłabiają nasz układ odpornościowy. Ekstrakt z grzybów Shitake naturalnie stymuluje zdolności obronne całego organizmu. Lentinian oraz polisacharyd KS-2 - substancje zawarte w Shitake, łatwo się przyswajają i w naturalny sposób, na długi czas wzmacniają system immunologiczny całego organizmu.

Regulacja pracy układu krążenia - obniżanie poziomu cholesterolu

Podstawowym działaniem substancji zawartych w Shitake jest obniżenie poziomu cholesterolu. Mechanizm działania zawartej w grzybie erytroadeniny polega na rozpuszczaniu płytek cholesterolu zalegających na ścianach naczyń krwionośnych, co powoduje jednocześnie obniżenie ciśnienia krwi. Inny związek zawarty w Shitake ma zdolność hamowania agregacji płytek krwi, co zapobiega powstawaniu zakrzepów i chorób naczyń. Regularne przyjmowanie Shitake obniża poziom cholesterolu, trójglicerydów i cukru we krwi. Zdolność Shitake do przyspieszania metabolizmu i wydalania cholesterolu została odkryta już w 1966 r. Liczne badania kliniczne wykazały, iż po tygodniowym spożywaniu Shitake poziom cholesterolu u osób badanych spadł o 9%. Dodatkowe badania w USA potwierdziły, że substancje zawarte w Shitake powodują zamianę szkodliwego LDL-cholesterolu w potrzebny HDL-cholesterol.

Działanie antyzakrzepowe

Siedzący styl życia, niewłaściwa dieta oraz przyjmowanie różnego rodzaju leków, w tym antykoncepcji, często prowadzi do powstawania zakrzepów w układzie krwionośnym, a nawet do zakrzepicy żył głębokich. Mikroskopijne początkowo zakrzepy rozrastają się i wzrasta prawdopodobieństwo oderwania się ich od ściany naczyń, jeśli zaś trafią do płuc, może dojść nawet do śmierci. Wyciąg z Shitake posiada udokumentowaną badaniami zdolność do obniżenia krzepnięcia krwi w układzie krwionośnym.

Zapobieganie osteoporozie

Osteoporoza jest chorobą zdradziecką i w pierwszych etapach przebiega z reguły bezobjawowo. Ok. 50. roku życia rozpoczyna się, w szczególności u kobiet (z powodu istotnych zmian hormonalnych), faza przyspieszonej utraty masy kostnej, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do złamań kości, w tym niebezpiecznego złamania szyjki kości udowej. W osteoporozie strategiczne znaczenie ma profilaktyka. Shitake zawiera ergosterol, który pod wpływem promieni słonecznych przekształca się w witaminę D. Witamina D jest niezbędna dla pochłaniania wapnia i fosforu potrzebnego do prawidłowej budowy kości. Dzięki temu Shitake w znacznym stopniu zapobiega utracie masy kostnej.

Efekt odmładzający shitake

Od stuleci jest bardzo ceniony za swoje właściwości zapobiegające starzeniu się. Jako bardzo silny antyutleniacz, niszczy wolne rodniki i zapobiega starzeniu się organizmu ludzkiego. W przeciwieństwie do kosmetyków, nie działa jedynie na powierzchni, ale od wewnątrz. Odmładza organizm od środka, co pozwala zachować na dłużej młody wygląd oraz lepsze samopoczucie.

Syndrom chronicznego zmęczenia oraz stres

Na to poważne schorzenie zapadają setki tysięcy ludzi na całym świecie. Ten problem nie dotyczy jedynie zestresowanych ludzi biznesu. Ostatnie lata dowiodły, że na syndrom chronicznego zmęczenia cierpią także uczniowie, emeryci oraz osoby uprawiające inne zawody. W wyniku przeprowadzonych badań klinicznych zaobserwowano, iż kuracja grzybkami Shitake wpływa na centralny układ nerwowy i ma intensywne działanie uspokajające, co pozwala na regenerację sił wyczerpanego organizmu, a w efekcie dodaje witalności oraz przywraca chęć do życia.

Podsumowanie

Od zarania dziejów wyciągi z Reishi, Shitake i Maitake cieszyły się niesłabnącą sławą i powodzeniem wśród ludności borykającej się z różnymi przypadłościami. Dzięki ich właściwościom, tradycyjna medycyna ludowa używa tych wyjątkowych roślin z powodzeniem od setek lat. To, co do tej pory cieszyło się jedynie uznaniem wśród ludzi stosujących niekonwencjonalne metody lecznictwa, znalazło potwierdzenie swojej skuteczności również w badaniach klinicznych. Szereg publikacji naukowych poświęconych wyciągom z Reishi, Shitake, Maitake dokumentuje ich niezwykłą skuteczność oraz szerokie spektrum zastosowania. Zarówno kraje europejskie, jak również USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia uznały efektywność wyciągów z wymienionych grzybków w zakresie terapii immunosty-mulujących, antynowotworowych, przeciwzapalnych, przeciwwirusowych, przeciwaler-gicznych i immunomodulujących. Na uwagę zasługuje fakt, iż stosowanie wysokoskoncentrowanych wyciągów Reishi w dużym stopniu obniża agresywność nowotworów (nawet w zaawansowanym stadium rozwoju) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów. Badania potwierdzają, iż przyjmowanie Reishi, szczególnie w okresie trwania chemioterapii i radiote rapii, znacznie redukuje skutki uboczne tych zabiegów.

Wielu specjalistów z powodzeniem stosuje Reishi w chorobach sercowo-naczyniowych, cukrzycy, schorzeniach wątroby oraz pomocniczo w leczeniu HIV. Dla pacjentów nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż jak dokumentują testy medyczne stosowanie wyciągu z Reishi, Shitake, Maitake jest całkowicie bezpieczne i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Należy jednak nadmienić, że stosowanie wyłącznie sprawdzonych i bezpiecznych preparatów renomowanych światowych firm gwarantuje pozytywne rezultaty bez ryzyka dla zdrowia.